ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUELAB.GR

Ο παρών ιστότοπος («www.youniquelab.gr») είναι ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο ανήκει στην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Νάσιου Νικόλαος», με ΑΦΜ. 120473910, ΔΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, έδρα στην οδό Πεντέλης με αριθμό 41 στον Γέρακα Αττικής με ΤΚ 15344 (εφεξής «εταιρεία») και σταθερό τηλέφωνο 2121056028. Όσοι αλληλοεπιδρούν με οποιονδήποτε τρόπο με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να γνωρίζουν, να συμφωνούν και να αποδέχονται πλήρως τα ακόλουθα:

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1 Το παρόν κείμενο αποτελεί τη συμφωνία που έχετε συνάψει εσείς με την εταιρεία. Η περιήγηση, η πρόσβαση ή η χρήση του youniquelab.gr, καθώς και η χρήση οποιωνδήποτε προϊόντων ή υπηρεσιών διατίθενται μέσω αυτού συνεπάγεται τη συμφωνία σας με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (οι οποίοι στο σύνολό τους ονομάζονται «Συμφωνία»).

1.2 Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ενημερώθηκαν την 01-01-2023. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της, ενημερώνοντας την παρούσα συμφωνία. Όσοι αλληλεπιδρούν με αυτό πρέπει πάντα να ελέγχουν για πιθανές τροποποιήσεις των όρων χρήσης και εάν συνεχίσουν να περιηγούνται / χρησιμοποιούν τις διαθέσιμες υπηρεσίες, να αποδέχονται τους τροποποιημένους όρους και να παρέχουν τη συγκατάθεση, την απόλυτη συμφωνία και την έγκρισή τους. Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλουν να απέχουν από οποιαδήποτε συναλλαγή με την εταιρεία.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν για την παρούσα συμφωνία:

  • Το περιεχόμενο περιλαμβάνει όλα τα κείμενα, τα βίντεο και τις εικόνες που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον ιστότοπο.
  • Χρήστης θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επισκέπτεται τον ιστότοπο youniquelab.gr και αλληλοεπιδρά με αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο.

3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ YOUNIQUELAB.GR

3.1 Η χρήση αυτού του ηλεκτρονικού καταστήματος θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από πρόσωπα που έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.

3.2 Κάθε χρήστης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την πληρότητα και την εγκυρότητα των δεδομένων/πληροφοριών που εισάγει και αποστέλλει σε κάθε συναλλαγή του με αυτόν τον ιστότοπο, καθώς και πρέπει να έχει όλες τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και την απαραίτητη ικανότητα κατανόησης του παρόντος εγγράφου.

3.3 Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για χρεώσεις που τυχόν προκύψουν από τρίτους για την χρήση του ιστότοπου, εκτός από αυτές που αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά. Ειδικότερα, η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο πρόσβασης (χρήση δικτύου ή μέσου) με τον οποίο ο εκάστοτε χρήστης θα επιλέξει να επισκεφθεί την παρούσα ιστοσελίδα.

3.4 Οι χρήστες του ιστότοπου youniquelab.gr που πραγματοποιούν αγορές με χρήση πιστωτικών και χρεωστικών καρτών θα πρέπει να είναι νόμιμοι κάτοχοί τους και να έχουν το δικαίωμα να τις χρησιμοποιούν και να τις χρεώνουν. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται έναντι του νόμιμου κατόχου της κάρτας για οποιαδήποτε χρέωση γίνεται σε αυτήν μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

4.1 Η περιήγηση στον ιστότοπο youniquelab.gr είναι εντελώς δωρεάν και ανοιχτή. Δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη για να εκτελέσετε οποιαδήποτε ενέργεια. Ωστόσο, είναι απαραίτητο οι χρήστες να εγγραφούν για να έχουν πρόσβαση σε όλη τη λειτουργικότητα της ιστοσελίδας αλλά και σε εξατομικευμένες προσφορές και άλλες ενέργειες. Όλοι οι επισκέπτες της ιστοσελίδας youniquelab.gr μπορούν να εγγραφούν στην υπηρεσία newsletter χωρίς καμία άλλη οικονομική ή άλλου είδους υποχρέωση. Τα ενημερωτικά δελτία περιλαμβάνουν προωθητικές και ενημερωτικές ενέργειες και αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και των Διεθνών Συμβάσεων.

4.2 Όσοι χρήστες επιλέξουν να δημιουργήσουν λογαριασμό για την πληρέστερη παροχή των υπηρεσιών του youniquelab.gr επιπλέον συμφωνούν και αποδέχονται τα ακόλουθα: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τις πληροφορίες που ζητούνται στα σχετικά αιτήματα πρόσβασης στο τα περιεχόμενα και (β) διατηρούν και ενημερώνουν επιμελώς τα στοιχεία εγγραφής τους προκειμένου να διατηρούνται αληθείς, ακριβείς, έγκυρες, ενημερωμένες και πλήρεις οι δηλωμένες πληροφορίες.

4.3 Οι χρήστες που διατηρούν λογαριασμό παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις λειτουργίες που πραγματοποιούνται με τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήστη και γενικά τον λογαριασμό τους (λογαριασμός χρήστη) και συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως την εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε εμφάνιση ή/και πιθανή παραβίαση της ασφάλειας. Είναι επίσης αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την έξοδο από τον λογαριασμό τους (Sign Out, Log Out ή Αποσύνδεση). Αυτός ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια προκύψει από την αδυναμία των χρηστών για οποιονδήποτε λόγο να σεβαστούν και να ακολουθήσουν τον συγκεκριμένο όρο.

4.4 Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει λογαριασμούς εάν κρίνει ότι έχουν δημιουργηθεί με σκοπό κακόβουλης ενέργειας ή εάν οι πληροφορίες που παρέχονται δεν είναι αληθείς ή αποτελούν προϊόν υποκλοπής και κατάχρησης.

5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

5.1 Κατά την επίσκεψή σας και την περιήγησή σας στον ιστότοπο youniquelab.gr ενδέχεται να σας ζητηθεί να δηλώσετε πληροφορίες για εσάς (όνομα, επάγγελμα, διεύθυνση email, ημερομηνία γέννησης κ.λπ.), προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι σχετικές υπηρεσίες (newsletters, διαγωνισμοί, ιστολόγια κ.λπ. ..) εκ μέρους σας αλλά και για να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, την οποία έχετε ρητά αποδεχτεί, ώστε να σας ενημερώνουμε για τις νέες υπηρεσίες και προϊόντα μας ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θεωρηθεί ότι πρέπει να ενημερωθείτε.

5.2 Η εταιρεία σέβεται πλήρως τα προσωπικά δεδομένα όλων των επισκεπτών και χρηστών του παρόντος δικτυακού τόπου και δεσμεύεται να τα διασφαλίζει με κάθε έννοια προκειμένου να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 για «Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και ο Νόμος 3471/2006 για την «Προστασία των προσωπικών δεδομένων και του απορρήτου στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες» και το νέο πρωτόκολλο προστασίας προσωπικών δεδομένων GDPR 2018.
Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία επιβεβαιώνει ότι η συλλογή, επεξεργασία ή/και αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται σύμφωνα με το Νόμο και μόνο μετά από ρητή ειδική συγκατάθεσή σας και αποκλειστικά για τους σκοπούς και στο βαθμό που απαιτείται για τη λειτουργία του αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα και την παροχή των επιμέρους υπηρεσιών που έχετε ζητήσει.

5.3 Η Εταιρεία αναγνωρίζει ότι δεν θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για οποιαδήποτε χρήση που δεν έχει εξουσιοδοτηθεί ειδικά από εσάς, ούτε θα αποστείλει ή αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) χωρίς τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, εκτός από τις περιπτώσεις που ειδοποίηση είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της παραγγελίας σας (π.χ. συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες) ή είναι υποχρεωτικό από το νόμο.

5.4 Επίσης, κατά την πλοήγησή σας ή/και τη χρήση του ιστότοπου youniquelab.gr, η εταιρεία ενδέχεται να συλλέξει πληροφορίες από το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας, το πρόγραμμα περιήγησής σας και τη διεύθυνση του παρόχου Διαδικτύου (IP) για τη μέτρησή τους. επισκεψιμότητας, τη διαμόρφωση ιστορικού παραγγελιών και αγοραστικού ενδιαφέροντος με μοναδικό σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχονται.

6. COOKIES

6.1 Τα cookies είναι μικρά αρχεία που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και διατηρούν τις ρυθμίσεις και τις επιλογές που έχετε κάνει στον ιστότοπό μας. Χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση των ρυθμίσεών σας (χώρα επιλογής, στοιχεία που έχετε δει κ.λπ.) καθώς και για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου χρήσης του ιστότοπού μας. Σημειώνουμε ότι τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στον υπολογιστή των χρηστών, ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε αυτούς.

6.2 Το ηλεκτρονικό κατάστημα youniquelab.gr, όπως και οι περισσότεροι ιστότοποι, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για παροχή στον χρήστη ή επισκέπτη, πληροφορίες και καλύτερες υπηρεσίες (κατάσταση παραγγελίας, προσωπικές ρυθμίσεις κ.λπ.) καθώς και για την πιο αποτελεσματική και πιο άμεση επεξεργασία των παραγγελιών εφόσον το αποδεχτείτε κατά την πρώτη είσοδό σας στην σελίδα.

6.3 Για την ασφαλή πλοήγησή σας σε αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα, καθώς και για την ασφάλεια των συναλλαγών σας με αυτό, η εταιρεία μας είναι πλήρως εναρμονισμένη με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/136/ ΕΚ για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την προστασία του απορρήτου στον τομέα της ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν. 4070/2012 (Α’82 /10.4.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
Διευκρινίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των cookies είναι η προηγούμενη συγκατάθεση του Χρήστη ή του επισκέπτη. Εξαιρέσεις σε αυτόν τον κανόνα αποτελούν τα cookies που εξυπηρετούν τις λειτουργικές ανάγκες του ιστότοπου και είναι απαραίτητα για την εμφάνισή του και την αποτελεσματική λειτουργία του στον υπολογιστή του Χρήστη (λειτουργικά cookies). Με την αποδοχή αυτών των όρων χρήσης τεκμαίρεται ότι συμφωνείτε με τη χρήση των cookies όπως παραπάνω.

7. ΕΙΔΗ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ – ΤΙΜΕΣ

7.1 Πολλά από τα προϊόντα που πωλούνται στην ιστοσελίδα youniquelab.gr είναι χειροποίητα. Επίσης, παρέχονται τα υλικά ως πρώτες ύλες και εξαρτήματα για κατασκευές, όπως επίσης και εργαλεία. Όσον αφορά στα αξεσουάρ πλεκτής τσάντας ή άλλα δερμάτινα, φέλλινα ή από δερματίνη αξεσουάρ, κατασκευάζονται ή επεξεργάζονται πλήρως στο ιδιωτικό μας εργαστήριο. Η εταιρεία εγγυάται για αυτά τα προϊόντα την ορθή λειτουργία τους και δεσμεύεται να τα αντικαταστήσει ή, μόνο σε περίπτωση που η αντικατάσταση είναι αδύνατη, να επιστρέψει το ποσό που αντιστοιχεί στην αξία αγοράς του, εάν αυτό αποδειχθεί ελαττωματικό ή δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή του.

7.2 Οι τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα σε κάθε προϊόν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και δύναται να αλλάξει εκπτωτικά ή αυξητικά κατά την κρίση της εταιρείας.

8. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

8.1 Η υποβολή παραγγελίας προϊόντος συνιστά δεσμευτική προσφορά για την αγορά του εν λόγω προϊόντος στη συνολική τιμή που αναφέρεται κατά την υποβολή της παραγγελίας, η οποία περιλαμβάνει ΦΠΑ, έξοδα συσκευασίας και αποστολής, καθώς και άλλες ισχύουσες χρεώσεις και τυχόν εκπτώσεις που δικαιούστε ως καταναλωτής.

8.2 Για να παραγγείλετε ένα προϊόν δεν χρειάζεται να είστε εγγεγραμμένος χρήστης στον ιστότοπο. Εάν είστε, εισαγάγετε πρώτα τα στοιχεία σύνδεσης στη σελίδα σύνδεσης του λογαριασμού σας ή, εάν θέλετε να επανασυνδεθείτε σε παλιότερο λογαριασμό, δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό. Στη συνέχεια, επιλέξτε τα προϊόντα που θέλετε και προσθέστε τα στο καλάθι αγορών σας. Το συνολικό κόστος της παραγγελίας σας θα εμφανιστεί στην οθόνη και θα κληθείτε να επιλέξετε τρόπο πληρωμής για να ολοκληρώσετε την αγορά σας.

8.3 Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του προϊόντος θα πρέπει να ενημερωθείτε για τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασμένα τα προϊόντα που επιθυμείτε να αγοράσετε καθώς η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αλλεργικών αντιδράσεων, δερματολογικών παθήσεων και γενικότερα αντιδράσεων που μπορεί να προκύψουν από τα προϊόντα.

8.4 Η παραγγελία σας ολοκληρώνεται με την αποδοχή από την εταιρεία με αποστολή γραπτού email επιβεβαίωσης (confirmation email) σε εσάς στην διεύθυνση email (email) που υποδείξατε κατά την υποβολή αυτής της παραγγελίας. Λόγω μοναδικότητας ή πιθανής περιορισμένης διαθεσιμότητας των προϊόντων διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 4 ημερών εάν δεν υπάρχει αντίστοιχη διαθεσιμότητα.

8.5 Η μόνη υπεύθυνη για την παράδοση του προϊόντος/παραγγελίας είναι η εταιρεία που θα το παραλάβει για να ολοκληρώσει την αποστολή του. Ανάλογα με τη μεταφορά, η παραλαβή κάθε παραγγελίας μπορεί να διαρκέσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως είναι μεταξύ μίας και δύο εργάσιμων ημερών αλλά σπανιότερα μπορεί να υπερβαίνει και τις 5 εργάσιμες ημέρες λόγω απομακρυσμένης περιοχής ή άλλων συνθηκών αυξημένης κίνησης. Σε κάθε περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα youniquelab.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τέτοια καθυστέρηση. Σας διαβεβαιώνουμε, ωστόσο, ότι θα κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για να εξασφαλίσουμε την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας.

8.6 Ανάλογα με τις διαδικασίες παράδοσης που εφαρμόζει, η εκάστοτε μεταφορική εταιρεία μπορεί να ζητήσει επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή/και υπογραφή στο σχετικό έντυπο απόδειξης.

9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

9.1 Ακυρώσεις παραγγελιών

Η εταιρεία δεσμεύεται να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να ξεπεράσει όλες τις προσδοκίες σας σχετικά με την παραγγελία σας και την ποιότητα των προϊόντων που θα παραγγείλετε. Ωστόσο, εάν για οποιονδήποτε λόγο θέλετε να ακυρώσετε την παραγγελία σας, μπορείτε να το κάνετε ανά πάσα στιγμή με δύο προϋποθέσεις:

– Στείλτε ένα email στο sales@youniquelab.gr το συντομότερο δυνατό με τον αριθμό παραγγελίας σας και όσες περισσότερες πληροφορίες μπορείτε για να την εντοπίσουμε πιο εύκολα ή καλέστε ιδανικά στο 2121056028 μεταξύ 9 π.μ. και 5 μ.μ. ΔΕ-ΠΑ.

– Η δήλωση επιθυμίας ακύρωσης καλό είναι να γίνει πριν από την παραγωγή ή/και την αποστολή της παραγγελίας (η οποία συνήθως αποστέλλεται εντός 48 ωρών).
Εάν η παραγγελία σας έχει ήδη αποσταλεί, η χρέωση των μεταφορικών δεν επιστρέφεται. Εάν η απεσταλμένη παραγγελία είχε δωρεάν μεταφορικά, επιστρέφεται η αξία των προϊόντων μειωμένη κατά 4 ευρώ.

9.2 Επιστροφές Παραγγελιών

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές απευθείας από εμάς, χωρίς επιπλέον χρέωση για εσάς.

Προϋποθέσεις επιστροφής:

– Να γίνει εντός 28 ημερών από την παραλαβή (σφραγίδα ταχυδρομείου / σφραγίδα αποστολής).

– Τα προϊόντα της παραγγελίας που έφτασαν στα χέρια σας έχουν διατηρηθεί στην ίδια άψογη κατάσταση που τα παραλάβατε.

– Να θυμάστε ότι επιστρέφεται μόνο το ποσό που σχετίζεται με το κόστος των προϊόντων της παραγγελίας σας και όχι πιθανά έξοδα αποστολής / αντικαταβολής κ.λπ., τα οποία στο σύνολό τους βαρύνουν τον αγοραστή. ΠΡΟΣΟΧΗ: Η εταιρεία προσπαθεί πάντα να σας παρέχει τις ιδανικότερες υπηρεσίες για την ιδανική εμπειρία απόκτησης και χρήσης των προϊόντων μας και για αυτό είναι πάγια πολιτική μας θέση να προσφέρουμε ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ στο χαμηλότερο δυνατό ποσό της ελάχιστης παραγγελίας που επιτρέπεται από τις συνθήκες. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει αποσταλεί δωρεάν, το κόστος αυτής της αποστολής (4 ευρώ) θα αφαιρεθεί από το ποσό της επιστροφής του κόστους των προϊόντων. π.Χ. Εάν η παραγγελία σας είναι 48 ευρώ με δωρεάν μεταφορικά και ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο επιλέξει να μην τα παραλάβει ή να τα επιστρέψει, το ποσό της επιστροφής θα μειωθεί κατά 4 ευρώ, δηλαδή θα επιστραφούν 44 ευρώ.

– Δεν είναι δυνατή η επιστροφή σε εξατομικευμένα ή/και προσαρμοσμένα προϊόντα ή σε ειδικές παραγγελίες.

– Δεν είναι δυνατές επιστροφές σε προϊόντα στοκ που περιλαμβάνονται στην κατηγορία «ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ».

– Τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να συνοδεύονται από απόδειξη αγοράς. Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή email για να κανονίσουμε το διαδικαστικό μέρος. Με την επιστροφή και τον έλεγχο της δημιουργίας, το ποσό που σας αντιστοιχεί θα επιστραφεί.

9.3 Όλες οι παραγγελίες θα παραμείνουν στη μεταφορική εταιρεία για όσο διάστημα ορίζουν ότι μπορούν να τις κρατήσουν σε αναμονή για παραλαβή. Επιστροφές που γίνονται με αποκλειστική υπαιτιότητα του αγοραστή, όπως η μη εμφάνισή του ή η άρνηση παραλαβής, ενδέχεται να επιβαρυνθούν από επιπλέον έξοδα διαχείρισης από την εταιρεία αλλά και από τρίτους και η εταιρεία δεν θα υποχρεούται να τις διατηρεί στην αποθήκη της ή να διατηρεί σε στοκ το συγκεκριμένο προϊόν ή προϊόντα και θα μπορεί να τα διαθέτει απευθείας σε όποιον επιθυμεί.

10. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

10.1 Δεν παρέχεται καμία εγγύηση για τη συνεχή και αδιάλειπτη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα «www.youniquelab.gr» και τις υπηρεσίες της, δεδομένης της πιθανότητας παρεμπόδισης, έστω και μερικής, λόγω ατυχήματος ή/και ανωτέρας βίας.

11. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

11.1 Όλα τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας www.youniquelab.gr (εικόνες, κείμενα, πατρόν κ.λπ.) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας η οποία φέρει την αποκλειστική ευθύνη και δικαιώματα διαχείρισης.

11.2 Κανένα μέρος αυτού του ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα ανάκτησης ή να μεταδοθεί, με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της εταιρείας για αυτό. Σε περίπτωση αντιγραφής σχεδίου, εικόνας ή προϊόντος, η εταιρεία διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα.

11.3 Όλα τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και όλα τα δικαιώματα εμπορικού σήματος για την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο «Younique Lab» ανήκουν στην Εταιρεία.

12. BLOG – SOCIAL MEDIA

12.1 Το Blog είναι μια μορφή ιστότοπου. Αποτελείται από μια λίστα συμμετοχών και τα θέματά του μπορεί να ποικίλουν (πολιτικά, κοινωνικά, υγεία, μουσική, αθλητισμός, τεχνολογία, τέχνες κ.λπ.).

12.2 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που δημοσιεύονται και περιέχονται στο Ιστολόγιο αποτελούν προσφορά προς τον Επισκέπτη/Χρήστη και γενικά την κοινότητα των χρηστών του Διαδικτύου. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία νομική ευθύνη σχετικά με τον τρόπο που θα επιλέξει ο κάθε αναγνώστης να εφαρμόσει αυτά που κατανόησε από το εν λόγω περιεχόμενο.

12.3 Η εταιρεία αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του «Ιστολογίου». Οποιαδήποτε ανάρτηση στο «Ιστολόγιο» γίνεται μετά από σχετική έγκριση των διαχειριστών αυτού του «Ιστολογίου» για τη διασφάλιση της σωστής παρουσίασης και ποιότητας του περιεχομένου των αναρτήσεων.

12.4 Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά στα Social Media, έχοντας δημιουργήσει τις δικές της
επαγγελματικές σελίδες σε αυτά. Παραδείγματα αυτών είναι το Facebook, το Instagram, το Youtube, το TikTok και to Pinterest). Ο Επισκέπτης/Χρήστης για να έχει πρόσβαση στις σελίδες που διατηρεί το youniquelab.gr στα παραπάνω Social Media, θα πρέπει ήδη να έχει ή να δημιουργήσει δικό του Λογαριασμό σε αυτές, δίνοντας τη συγκατάθεσή του στους αντίστοιχους Όρους Χρήσης. Η συμμετοχή σε αυτά τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δεν εγείρει καμία αξίωση κατά του youniquelab.gr και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο αυτών των σελίδων.

13. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

13.1 Η εταιρεία μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος youniquelab.gr, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει εγγράφως τους παρόντες όρους χρήσης και τους όρους συναλλαγών χωρίς προειδοποίηση, οι οποίοι θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησής τους στον ιστότοπο. Η μη άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος της εταιρείας δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτό.

13.2 Η πλοήγηση, η χρήση και η συναλλαγή σας με το youniquelab.gr διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Χρησιμοποιούμε cookies για να εξασφαλίσουμε μια εξαιρετική εμπειρία περιήγησης!